Hlavní obsah

sluchově

Příslovce

  • (Ge)Hör-sluchově postiženýder Hörgeschädigte

Vyskytuje se v

sluchový: die auditive Aufnahmesluchový vjem

přelud: die Sehtäuschung/Hörtäuschung/Sinnestäuschungzrakový/sluchový/smyslový přelud

vjem: eine optische/akustische Wahrnehmungzrakový/sluchový vjem

sluchově: der Hörgeschädigtesluchově postižený