Hlavní obsah

přísaha

Podstatné jméno, rod ženský

  • der Eid, der Schwur, die Beeidigungzvednout ruku k přísazedie Hand zum Schwur erhebenmed. Hippokratova přísahahippokratischer Eid

Vyskytuje se v

výpověď: výpověď pod přísahoueine eidliche Aussage

pod, pode: vypovídat pod přísahouunter Eid aussagen

přísahat: Přísahám, že mluvím pravdu.Ich schwöre, dass ich die Wahrheit sage.

stvrdit: stvrdit smlouvu přísahoueinen Vertrag mit einem Eid bekräftigen

zvednout: zvednout ruku k přísazedie Hand zum Schwur heben

přísaha: med. Hippokratova přísahahippokratischer Eid