Hlavní obsah

označení

Vyskytuje se v

jako: hovor. označit koho jako zlodějej-n als Dieb bezeichnen

kolečko: označit co kolečkemetw. mit einem Kreis markieren

křížek: označit co křížkemetw. mit einem Kreuz markieren

označit: označit stránky číslicemidie Seiten mit Nummern kennzeichnen

označení: obchodní označenídie Geschäftsbezeichnung