Hlavní obsah

odpovědný

Přídavné jméno

  1. (vázaný odpovědností) verantwortlichbýt odpovědný nadřízenýmden Vorgesetzten gegenüber verantwortlich seinRodiče jsou odpovědní za děti.Die Eltern sind für ihre Kinder verantwortlich.
  2. (uvážlivý) verantwortlich, verantwortungsvoll, verantwortungsbewusstodpovědný vztah ke komu/čemueine verantwortungsvolle Beziehung zu j-m/etw.
  3. (důležitý, významný) verantwortungsvoll

Vyskytuje se v

odpovědný: být odpovědný nadřízenýmden Vorgesetzten gegenüber verantwortlich sein