Hlavní obsah

neděle

Vyskytuje se v

hřmění: hřmění dělder Kanonendonner

zlatý: zlatá neděleGoldener Sonntag

: Ať je sobota, nebo neděle, pořád pracuje.Ob Samstag oder Sonntag, er arbeitet immer.

dělit se: dělit se s kamarády o nájemsich die Miete mit den Freunden teilen

jen: Ten vlak jezdí jen v neděli.Der Zug fährt nur sonntags.

jezdit: Autobus v neděli nejezdí.Der (Auto)Bus verkehrt an Sonntagen nicht.

mrtvý: V neděli jsou ulice mrtvé.Sonntags sind die Straßen leblos.

nerovně: nerovně dělit coetw. ungleich teilen

pospat si: V neděli si rád pospí.Sonntags schläft er gern lange.

rovný: dělit dědictví rovným dílemdas Erbe zu gleichen Teilen teilen

vrtat se: Každou neděli se vrtá ve svém autě.Jeden Sonntag bastelt er an seinem Auto herum.

vytírat: Každou neděli vytírá celý byt.Jeden Sonntag wischt sie die ganze Wohnung.

zalenošit si: V neděli si rád zalenoší.Am Sonntag faulenzt er gerne.

dělit: dělit dědictví na dvě částidas Erbe in zwei Teile teilen