Hlavní obsah

národní

Přídavné jméno

  1. (týkající se členů národa) national, National-, Volks-Národní divadlodas Nationaltheaternárodní příslušnostdie Volkszugehörigkeitnárodní hrdinader Volksheldnárodní jídlodas Nationalgericht
  2. (vlastenecký, nacionální) national, patriotisch, vaterländisch
  3. (týkající se polit. celku) National-, nationalekon. národní hospodářstvídie Volkswirtschaft

Vyskytuje se v

banka: národní bankadie Nationalbank

divadlo: Národní divadlodas Nationaltheater

důchod: ekon. národní důchoddas Volkseinkommen

galerie: Národní galeriedie Nationalgalerie

hospodářství: národní hospodářstvídie Volkswirtschaft

hrdina: národní hrdinader Volksheld

hymna: národní hymnadie Nationalhymne

mužstvo: národní mužstvodie Nationalmannschaft

obrození: národní obrozenídie nationale Wiedergeburt

památník: národní památníkdas Nationaldenkmal

pověst: národní pověstidie Volkssagen

jednota: národní jednotanationale Einheit

knihovna: knihovna Národního muzeadie Bibliothek des Nationalmuseums

útisk: národní/hospodářský útisknationale/wirtschaftliche Unterdrückung