Hlavní obsah

místnost

Vyskytuje se v

klubovní: klubovní místnostder Klubraum

konferenční: konferenční místnostder Konferenzraum

zkušební: zkušební místnostder Prüfungsraum

bloudit: Bloudil pohledem po místnosti.Sein Blick irrte durch den Raum.

ozvučit: tech. ozvučit místnostden Raum beschallen

plesnivý: plesnivý kout místnostischimmelige Zimmerecke

propojit: propojit místnosti chodboudie Zimmer durch einen Flur verbinden

přepažit: přepažit místnostden Raum (mit einer Trennwand) teilen

rozproudit: Průvan rozproudil vzduch v místnosti.Der Luftzug hat die Luft im Zimmer aufgewirbelt.

ventilovat: ventilovat zakouřenou místnostden verrauchten Raum auslüften

dürfen: V této místnosti se nesmí kouřit.In diesem Raum darf man nicht rauchen.

gewiss: jistá místnost toaletahovor. das gewisse Örtchen

Raum: byt se třemi místnostmieine Wohnung mit drei Räumen

vertreiben: odhánět hmyz z místnostiInsekten aus einem Zimmer vertreiben

místnost: zasedací/konferenční místnostder Sitzungsraum/Konferenzraum