Hlavní obsah

fotoaparát

Vyskytuje se v

hledáček: hledáček fotoaparátuder Bildsucher

cvakat: Fotoaparáty turistů cvakají.Die Kameras der Turisten klicken.

fotit: fotit digitálním fotoaparátemmit einer Digitalkamera fotografieren

optický: fotoaparát s optickým zoomemeine Kamera mit optischem Zoom

spravit: Fotoaparát už se nedá spravit.Den Fotoapparat kann man nicht mehr reparieren.

film: vložit film do fotoaparátueinen Film in den Fotoapparat einlegen

Film: založit do fotoaparátu nový filmeinen neuen Film in den Fotoapparat einlegen

einlegen: vložit nový film do fotoaparátueinen neuen Film in die Kamera einlegen

hängen: Pověsil jsem si fotoaparát přes rameno.Ich hängte mir den Fotoapparat über die Schulter.

Nachfrage: velká poptávka po digitálních fotoaparátechgroße Nachfrage nach Digitalkameras