Hlavní obsah

entgegen

Vyskytuje se v

entgegen: být v protikladu k čemu, být proti čemuetw. Dat entgegen sein

entgegenkommen: Přijď mi kousek naproti.Komm mir ein Stück entgegen.

entgegensetzen: Postavil se (na odpor) mým požadavkům.Er setzte meinen Forderungen Widerstand entgegen.