Hlavní obsah

bouřka

Vyskytuje se v

pročistit: Bouřka pročistila vzduch.Das Gewitter hat die Luft gereinigt.

přečkat: přečkat bouřku v leseden Sturm im Wald abwarten

přehnat se: Městem se přehnala bouřka.Der Sturm umbrauste die Stadt.

vyčištěný: vyčištěný vzduch po bouřcenach dem Gewitter gereinigte Luft

aufwühlen: Bouřka vířila moře.Der Sturm wühlte die See auf.

aussehen: Vypadá to na bouřku!Es sieht nach Gewitter aus!

gewittern: Je bouřka.Es gewittert.

Sturm: dostat se do bouřkyin Sturm geraten

vorüber: Je po bouřce.Das Gewitter ist vorüber.