Hlavní obsah

Bande

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. tlupa, banda, cháska zločinců
  2. banda, parta dětí, mladistvých ap.

Die, podstatné jméno~, ~n

Vyskytuje se v

Band: To mluví za vše.Das spricht Bände.

Kopf: Je hlavou party.Er ist der Kopf der Bande.

samten: přišít sametovou stuhuein samtenes Band zunähen

umfassen: Dílo obsahuje 6 svazků.Das Werk umfasst sechs Bände.

skupina: hudební skupinadie (Musik)Band, die (Musik)Gruppe

chrlit: chrlit jednu knihu za druhouBücher am laufenden Band produzieren

rozpadat se: Jejich parta se postupně rozpadá.Ihre Bande löst sich allmählich auf.

rozrůst se: Jejich parta se rozrostla.Ihre Bande ist angewachsen.

uvázat: uvázat (si) stuhu do vlasů(sich) ein Band ins Haar binden

vaz: natažené vazygezerrte Bänder

vydat: vydat román ve třech svazcícheinen Roman in drei Bänden verlegen

páska: publ. přestřihnout páskudas Band durchschneiden