Hlavní obsah

žák

Vyskytuje se v

bystrý: bystrý žákein aufgeweckter Schüler

nadějný: nadějný žák/závodníkein hoffnungsvoller Schüler/Wettkämpfer

nepořádný: nepořádný žákein schlampiger Schüler

nepřítomný: nepřítomný žákein abwesender Schüler

odstup: odstup mezi učitelem a žákydie Distanz zwischen dem Lehrer und den Schülern

pobídnout: pobídnout žáky k aktivní práciSchüler zur aktiven Arbeit anregen

popohnat: popohnat žáky k aktivní prácidie Schüler zur aktiven Arbeit antreiben

pozdržet: pozdržet žáky ve tříděSchüler in der Klasse aufhalten

pozorný: Je to pozorný žák.Er ist ein aufmerksamer Schüler.

průměrný: průměrný žákein durchschnittlicher Schüler

rozvést: rozvést žáky po třídáchdie Schüler in die Klassen bringen

rozzlobit se: Učitel se rozzlobil na žáka.Der Lehrer hat sich über den Schüler geärgert.

spílat: Učitel spílá žákům.Der Lehrer schilt die Schüler.

srovnat: srovnat písemné práce žákůdie Aufsätze der Schüler vergleichen

trousit se: Žáci se trousí ze školy.Die Schüler kommen einzeln aus der Schule.

výborný: výborný žákein ausgezeichneter Schüler

vzorný: Byl to vzorný žák.Er war ein vorbildlicher Schüler.

zahanbit: zahanbit žáka před celou třídoueinen Schüler vor der ganzen Klasse bloßstellen

zahltit: zahltit žáky informacemidie Schüler mit Informationen überlasten

zklidnit: zklidnit hlučné žákylaute Schüler beruhigen

zprotivit: zprotivit žákům předmětden Schülern das Fach verleiden

Tafel: vyvolat žáka k tabuliden Schüler an die Tafel rufen

abhören: zkoušet žáka ze slovíčekden/dem Schüler die Vokabeln abhören

antreten: Žáci jsou nastoupeni podle velikosti.Die Schüler sind der Größe nach angetreten.

aufrufen: vyvolat žáka ve vyučováníeinen Schüler im Unterricht aufrufen

denen: Tito žáci byli pilní, těm je třeba dát dobrou známku.Diese Schüler waren fleißig, denen muss man eine gute Note geben.

erklären: vysvětlit žákovi slovoeinem Schüler ein Wort erklären

fleißig: být pilným žákemein fleißiger Schüler sein

melden: Žáci se usilovně hlásili.Die Schüler meldeten sich eifrig.

nachsitzen: nechat žáky po školedie Schüler nachsitzen lassen

umsetzen: přesadit žáka do jiné laviceeinen Schüler in eine andere Schulbank umsetzen

verstehen: Nový žák si dobře rozumí se svými spolužáky.Der neue Schüler versteht sich gut mit seinen Mitschülern.

žák: žák základní školyder Grundschüler