Hlavní obsah

řešení

Vyskytuje se v

kompromisní: kompromisní řešenídie Kompromisslösung

variantní: variantní řešenídie Variantenlösung

být: Jiné řešení není.Es gibt keine andere Lösung.

definitivní: definitivní řešeníeine definitive/endgültige Lösung

dočasný: dočasné řešeníeine einstweilige Lösung

eventuální: eventuální řešeníeine eventuelle Lösung

naléhavě: řešit naléhavě coetw. dringend lösen

nedohledno: Řešení je v nedohlednu.Die Lösung ist im Unabsehbaren.

nejlepší: nejlepší možné řešenídie bestmögliche Lösung

nesprávný: nesprávné řešenífalsche Lösung

palčivý: řešit palčivý problémein brennendes Problem lösen

provizorní: Je to jen provizorní řešení.Das ist nur eine provisorische Lösung.

předběžný: předběžné řešenídie vorläufige Lösung

příklad: řešit příkladydie Rechenaufgaben lösen

kriegerisch: řešit válečný konflikteinen kriegerischen Konflikt lösen

erschöpfen: Zpráva končila výčtem problémů a nezabývala se jejich řešením.Der Bericht erschöpfte sich in der Aufzählung der Probleme und ging nicht auf ihre Lösungen ein.

fraglich: řešit spornou otázkueine fragliche Frage lösen

heikel: řešit s kým choulostivou záležitostmit j-m eine heikle Angelegenheit lösen