Hlavní obsah

čtvrtka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (čtvrtina) das Viertel
  2. (papír) das QuartformatSüD, ÖrD, SwD der Viertelbogen
  3. hovor.(množství) das Viertelhovor.(z půl kila) das Viertelpfundhovor.(čtvrtlitr) der Viertelliter

Vyskytuje se v

zelený: círk. Zelený čtvrtekder Gründonnerstag

posledně: Posledně ve čtvrtek vůbec nepřišel.Letztens am Donnerstag ist er gar nicht gekommen.

rezervovat: Můžeš si pro mě rezervovat čtvrtek?Kannst du dir den Donnerstag für mich vormerken?

tento: Odjel tento čtvrtek.Er fuhr an diesem Donnerstag ab.

čtvrtek: ve čtvrtekam Donnerstag