Hlavní obsah

četba

Vyskytuje se v

lidový: lidová četbadie Volkslektüre

otravný: otravná četbalangweilige Lektüre

pro: četba pro dětiLektüre für Kinder

ukrátit: ukrátit si dlouhou chvíli četbousich die lange Weile mit der Lektüre verkürzen

zabývat se: zabývat se četbousich mit der Lektüre befassen