Hlavní obsah

ärgster

argšpatný, zlý, hloupý

Argzloba, zlomyslnost

Vyskytuje se v

Ärger: vylít si (svou) zlost na komden Ärger an j-m auslassen

zeigen: projevit svou zlostseinen Ärger zeigen

člověk: Člověče, nezlob se!Mensch, ärgere dich nicht!

koledovat si: Koleduješ si o nepříjemnosti.Du suchst wohl Ärger.

leda: To je leda pro zlost.Nichts als Ärger hat man damit.

malér: dostat se do maléruÄrger bekommen, in Probleme geraten

mrzutost: Byla z toho mrzutost.Das gab Ärger.

vyprchat: Za pár minut z něj vztek vyprchal.Sein Ärger war in ein paar Minuten verflogen.

zadupat: vztekle zadupatvor Ärger trampeln

zlost: udělat co ze zlostietw. aus Ärger tun