Hlavní obsah

zkušební

Přídavné jméno

  1. (k otestování ap.) di prova(pokusný) sperimentale(provizorní) provvisorio/-azkušební doba/lhůta(odsouzeného, zaměstnance ap.) periodo di provazkušební kabinka v prodejně ap.camerino mzkušební pilotpilota m di prova
  2. (komise, termín ap.) (di) esami

Vyskytuje se v

jízda: zkušební jízda s autemgiro di prova, prova su strada

kabinka: zkušební kabinka v obchodě ap.camerino (di prova)

lhůta: být ve zkušební lhůtě v zaměstnání ap.essere in prova, fare un periodo di prova

assaggio: zkušební, testovacíd'assaggio

banco: zkušební/testovací zařízení/lavice, zkušebna zařízeníbanco di prova

commissione: zkušební komisecommissione esaminatrice

periodo: záruční/zkušební doba/lhůtaperiodo di garanzia/prova

prova: zkušební, na zkouškudi prova

sperimentazione: zkušební metodametodo di sperimentazione

vasca: zkušební kanál v loděnicíchvasca navale

versione: kompletní/zkušební/rozšířená verzeversione completa/di prova/ampliata

zero: nulté vydání, zkušební dílnumero zero

zkušební: zkušební doba/lhůtaodsouzeného, zaměstnance ap. periodo di prova