Hlavní obsah

věčný

Přídavné jméno

  1. (stále trvající) eterno/-a, perpetuo/-a, perennena věčné časyper sempreeuf. věčný odpočinek/spánek smrtriposo m/sonno m eterno
  2. expr.(stále se opakující) perpetuo/-a, eterno/-a, costantevěčný studenteterno studente m

Vyskytuje se v

loviště: věčná loviště indiánský rájil Paradiso per gli indiani d'America

dannazione: la dannazione eternavěčné zatracení

eterno: la vita eternavěčný život

immortale: gloria immortalevěčná sláva

imperituro: gloria imperituravěčná sláva

imperituro: a imperitura memoria di qna věčnou památku koho

perenne: ricordo perennevěčná vzpomínka

perpetuo: perpetuo ricordověčná vzpomínka

perpetuo: tecn. moto perpetuověčný pohyb, perpetuum mobile

quiete: quiete eternavěčný pokoj

riposo: l'eterno riposoposlední odpočinek, věčný spánek

sonno: ultimo/eterno sonnověčný spánek

tempo: senza tempopřen. věčný, nadčasový