Hlavní obsah

torcere

Vyskytuje se v

avere: mýlit seaver torto

pelo: nezkřivit (ani) vláseknon torcere un pelo

torto: stáčená přízefilo torto

marcio: Hluboce se pleteš., Seš úplně mimo. naprosto nemáš pravduHai torto marcio.

budello: Cítil, jak se mu svírá žaludek.přen. Si sentiva tremare/torcere/rimescolare le budella.

křivda: dopustit se křivdy na kom, způsobit komu křivdufare un torto a q

pravda: nemít pravdu v čemaver torto in qc

dopustit: Nedá na ni dopustit.Non permette che le facciano torto.

kroutit: Kroutil mi bolestivě rukou.Mi torceva dolorosamente il braccio.

křivdit: Křivdíš mi.Mi fai un torto.

zakroutit: hovor. zakroutit komu krkemtorcere il collo a q

torcere: potrápit koho, znepříjemnit život, zavařit komu, zatočit s kýmdare del filo da torcere a q