Hlavní obsah

různý

Vyskytuje se v

klást: Kladli nám různé překážky.Ci hanno posto diversi ostacoli.

různit se: Názory se různí.Le opinioni divergono.

ammennicolo: různé drobnosti, serepetičkygli ammennicoli

modo: různé přístupy k problémumodo differente di affrontare problemi

sorta: nejrůznější coogni sorta di qc

svariato: v mnoha různých případechin svariati casi

vario: různé nedefinované body, položky ap., hovor. nepředvídaná/nespecifikovaná situace/eventualitavarie ed eventuali

manifestarsi: Nemoc se projevuje různými způsoby.La malattia si manifesta in vari modi.

qualità: nejrůznějšího druhudi varie qualità

cotto: všemožný, všelijaký, nejrůznějšídi cotte e di crude