Hlavní obsah

obecně

Vyskytuje se v

blaho: obecné blahobene comune, interesse generale

obecní: obecní zastupitelstvoconsiglio comunale

obecný: geom. obecný trojúhelníktriangolo scaleno

úřad: obecní úřadcomune

václavka: václavka obecnáchiodino

zmije: zmije obecnámarasso

calamo: puškvorec obecnýcalamo aromatico

casa: obecní činžák/panelák hl. levné bydlenícasa popolare

cervo: roháč obecný, přen. (dětský) drak, (krabicový) drak pro meteoměřenícervo volante

comunale: obecní/městská rada, obecní zastupitelstvoconsiglio comunale, amministrazione/giunta comunale

conosciuto: dobře/obecně známýben/molto conosciuto

consiglio: obecní/městská radaconsiglio comunale

corrente: obecně rozšířený/běžný názoropinione corrente

coscia: = hruška/hrušeň obecnápera coscia

discarica: černá/obecní skládkadiscarica abusiva/comunale

gallo: tetřívek obecnýgallo forcello

generale: obecněin generale

genere: obecně (vzato), v zásaděin genere

generico: na povrchu věci, povrchně, v obecné roviněsul/nel generico

gheppio: poštolka obecnágheppio comune

giunta: obecní/městská radagiunta comunale/municipale

ladra: straka obecná pěveczool. gazza ladra

melo: granátovník obecnýmelo granato

municipale: městská/obecní radaconsiglio municipale

pesce: mečoun obecnýpesce spada

porcellino: svinka obecná hmyzzool. porcellino di terra

pratolina: sedmikráska obecná, fam. chudobkapratolina comune

pubblico: obecné ohroženípericolo pubblico

ratto: potkan obecnýratto di chiavica

rondine: vlaštovka obecnárondine comune

verga: zlatobýl obecný, můra černá noční motýlverga d'oro

zigolo: strnad obecnýzigolo giallo

obecně: obecně řečeno(parlando) in generale