Hlavní obsah

nabídka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (nabídnutí) offerta f(návrh) proposta fnabídka k sňatkuproposta di matrimonioudělat nabídku komufare una offerta a q
  2. (tržní, produkty) offerta fpoptávka a nabídkadomanda e offerta

Vyskytuje se v

akční: akční nabídkaofferta speciale

převis: převis poptávky nad nabídkoueccesso della domanda sull'offerta

odmítnout: Odmítla jeho nabídku.Ha rifiutato la sua proposta.

oslovit: Oslovili ho s nabídkou spolupráce.Si sono rivolti a lui con l'offerta di collaborazione.

platit: Platí ještě tvoje nabídka?Vale ancora la tua proposta?

převyšovat: Poptávka převyšuje nabídku.La domanda eccede l'offerta.

zvážit: Zvážili jsme tu nabídku.Abbiamo valutato l'offerta.

nabídka: nabídka k sňatkuproposta di matrimonio