Hlavní obsah

mořit

Nedokonavé sloveso

  • trápitkoho čím tormentare, molestare q con qcmořit koho hladyfar patire la fame a q, affamare q

Vyskytuje se v

egejský: Egejské mořeil mar Egeo

hladina: nad hladinou moře výškasopra il livello del mare

japonský: Japonské mořeil mar del Giappone

jávský: Jávské mořeil Mar di Giava

jónský: geogr. Jónské mořeil mar Ionio

korálový: geogr. Korálové mořeil Mar dei Coralli

ligurský: Ligurské mořeMar Ligure

moře: u moře rekreace ap.al mare

moře: Středozemní/Egejské/Jaderské/Baltské mořeil (mar) Mediterraneo/(mar) Egeo/mare Adriatico/(mar) Baltico

mrtvý: Mrtvé mořeMar Morto

plod: gastr. mořské plody, plody mořefrutti di mare

rudý: geogr. Rudé mořeMar Rosso

severní: geogr. Severní mořeMare del Nord

středozemní: Středozemní mořeMar Mediterraneo

u: u moře rekreace ap.al mare

žlutý: geogr. Žluté mořemar Giallo

rozestoupit se: Moře se rozestoupilo.Il mare si è aperto.

vlévat se: Řeka se vlévá do moře.Il fiume si versa nel mare.

adriatico: il mare AdriaticoJaderské moře

arabico: Mare ArabicoArabské moře

bigoncia: a bigoncehodně, ve velkém, spousty, moře

brutto: mare bruttorozbouřené moře

cifra: una cifra di qcmoc zintenzivnění, spousta, moře, hromada čeho

egeo: mar EgeoEgejské moře

frutto: frutti di mareplody moře drobní mořští živočichové

Giava: Mar di GiavaJávské moře

infinito: mare infinitonedozírné moře

ionio: il mar IonioJónské moře

ligure: Mar LigureLigurské moře

mare: Mar BalticoBaltské moře

mare: Mare del NordSeverní moře

mare: mare calmo/grossoklidné/rozbouřené moře

mare: mare di lacrimemoře slz

nord: geog. mare del NordSeverní moře

passare: passare l'estate al mare/in montagna/in campagnastrávit léto u moře/na horách/na venkově

riva: in riva al marena břehu moře

sargasso: Mar dei SargassiSargasové moře

tempesta: mare in tempestarozbouřené moře

Tirreno: il (mar) TirrenoTyrhénské moře

vacanza: passare le vacanze al mare(s)trávit prázdniny u moře

vento: vento di terra/marevítr z pevniny/od moře

declinare: Le montagne declinano verso il mare.Hory se svažují do moře.

largo: andare al largovyplout na volné moře

precipitare: L'aereo è precipitato in mare.Letadlo se zřítilo do moře.

seppellire: Fu sepolto in mare.Byl pohřben do moře.

sfociare: Il Po sfocia nell'Adriatico.Řeka Pád ústí do Jaderského moře.

dannarsi: dannarsi l'anima per faremořit se s čím, dělat všechno možné pro co

palata: qc a palatespousty, fůra, moře čeho