Hlavní obsah

mořit

Nedokonavé sloveso

  • trápitkoho čím tormentare, molestare q con qcmořit koho hladyfar patire la fame a q, affamare q

Vyskytuje se v

egejský: Egejské mořeil mar Egeo

hladina: nad hladinou moře výškasopra il livello del mare

japonský: Japonské mořeil mar del Giappone

jónský: geogr. Jónské mořeil mar Ionio

korálový: geogr. Korálové mořeil Mar dei Coralli

ligurský: Ligurské mořeMar Ligure

moře: u moře rekreace ap.al mare

mořit: mořit koho hladyfar patire la fame a q, affamare q

mrtvý: Mrtvé mořeMar Morto

plod: gastr. mořské plody, plody mořefrutti di mare

rudý: geogr. Rudé mořeMar Rosso

severní: geogr. Severní mořeMare del Nord

středozemní: Středozemní mořeMar Mediterraneo

u: u moře rekreace ap.al mare

žlutý: geogr. Žluté mořemar Giallo

jávský: Jávské mořeil Mar di Giava

rozestoupit se: Moře se rozestoupilo.Il mare si è aperto.

vlévat se: Řeka se vlévá do moře.Il fiume si versa nel mare.

adriatico: Jaderské mořeil mare Adriatico

arabico: Arabské mořeMare Arabico

bigoncia: hodně, ve velkém, spousty, mořea bigonce

brutto: rozbouřené mořemare brutto

cifra: moc zintenzivnění, spousta, moře, hromada čehouna cifra di qc

egeo: Egejské mořemar Egeo

frutto: plody moře drobní mořští živočichovéfrutti di mare

Giava: Jávské mořeMar di Giava

infinito: nedozírné mořemare infinito

ionio: Jónské mořeil mar Ionio

ligure: Ligurské mořeMar Ligure

mare: Baltské mořeMar Baltico

nord: Severní mořegeog. mare del Nord

passare: strávit léto u moře/na horách/na venkověpassare l'estate al mare/in montagna/in campagna

riva: na břehu mořein riva al mare

sargasso: Sargasové mořeMar dei Sargassi

tempesta: rozbouřené mořemare in tempesta

Tirreno: Tyrhénské mořeil (mar) Tirreno

vacanza: (s)trávit prázdniny u mořepassare le vacanze al mare

vento: vítr z pevniny/od mořevento di terra/mare

declinare: Hory se svažují do moře.Le montagne declinano verso il mare.

largo: vyplout na volné mořeandare al largo

precipitare: Letadlo se zřítilo do moře.L'aereo è precipitato in mare.

seppellire: Byl pohřben do moře.Fu sepolto in mare.

sfociare: Řeka Pád ústí do Jaderského moře.Il Po sfocia nell'Adriatico.

dannarsi: mořit se s čím, dělat všechno možné pro codannarsi l'anima per fare

palata: spousty, fůra, moře čehoqc a palate