Hlavní obsah

litovat

Vyskytuje se v

námaha: nelitovat námahy při čem velice se snažitfare qc senza risparmio di forze

spiacente: essere spiacente di qclitovat čeho

dolente: Sono dolente (per)...Moc mě mrzí..., Lituji...

pentirsi: Mi pento di...Lituji, že (jsem)...

rimpiangere: Rimpiango di non averlo fatto.Lituji, že jsem to neudělal.

spiacente: Sono molto spiacente.Velice lituji., Velice mě to mrzí.

mangiarsi: mangiarsi le manilitovat, přen. tlouct se do hlavy

risparmio: fare qc senza risparmio di forzedělat co ze všech sil, nelitovat námahy při čem