Hlavní obsah

blbec

Podstatné jméno, rod mužský

Odvozená slova

blb

Vyskytuje se v

jako: Chováš se jako blbec.Ti comporti da stupido.

jednat: Nejednej se mnou jako s blbcem!Non mi trattare da stupido!

fare: dělat ze sebe blbcefare l'idiota

figura: udělat ze sebe blbce/hlupákafare la figura dello sciocco/scemo

polvere: prášit, balamutit koho, dělat z koho blbcegettare polvere negli occhi a q

ridicolo: udělat hlupáka/blbce z kohorendere q ridicolo

scemo: dělat blbého, hrát si na blbcefare lo scemo

storto: den blbec, smolný denuna giornata storta

tonto: dělat blbého, hrát si na blbce/hlupákafare il finto tonto

asino: To je blbec!Pezzo d'asino!

autentico: Je to fakt blbec.È un autentico imbecille.

fatto: blbec na slovo vzatý, úplný blbecun imbecille fatto e finito

blbec: Udělal ze mě blbce.Mi ha fatto sembrare stupido.