Hlavní obsah

autorita

Vyskytuje se v

orgán: autorità localimístní orgány

úřad: autorità /ufficio d'immigrazioneimigrační/přistěhovalecký úřad

zneužití: abuso di autorità/poterepráv. zneužití pravomoci/moci

zřizovatel: autorità scolasticazřizovatel školy

autorità: godere di autoritàmít autoritu

edilizio: autorità ediliziastavební úřad

morale: autorità moralemorální autorita

minare: Podrývá autoritu státních institucí.Mina l'autorità delle istituzioni dello Stato.

testo: být směrodatný názor ap., být uznávanou autoritoufare testo