Hlavní obsah

autorita

Vyskytuje se v

orgán: místní orgányautorità locali

úřad: imigrační/přistěhovalecký úřadautorità /ufficio d'immigrazione

zneužití: práv. zneužití pravomoci/mociabuso di autorità/potere

zřizovatel: zřizovatel školyautorità scolastica

autorità: godere di autoritàmít autoritu

edilizio: autorità ediliziastavební úřad

morale: autorità moralemorální autorita

minare: Mina l'autorità delle istituzioni dello Stato.Podrývá autoritu státních institucí.

testo: fare testobýt směrodatný názor ap., být uznávanou autoritou