Hlavní obsah

ženská

Vyskytuje se v

pohlaví: mužského/ženského pohlavídi sesso maschile/femminile

rod: ženský/mužský/střednígenere maschile/femminile/neutro

sbor: mužský/ženský/smíšený sborcoro maschile/femminile/misto

ženský: ling. ženského rodudi genere femminile

lamač: lamač (ženských) srdcírubacuori

circoncisione: ženská obřízkacirconcisione femminile

donna: dámský, ženský oděvy ap.da donna

monastero: ženský kláštermonastero femminile

nudo: ženský aktnudo di donna

appetibile: Bylo to ženská k nakousnutí.Era una donna molto appetibile.

pezzo: To je kus ženské!Che bel pezzo di ragazza!

andare: běhat za ženskýmaandare a donne

prototipo: ztělesnění ženské krásyprototipo di bellezza femminile