Hlavní obsah

zlo

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

zle: zle nakládat s kýmrudoyer, malmener qqn

zle: Je mi zle.J'ai mal au cœur.

pomluvit: zle pomluvit, ztrhat kohodéchirer qqn à belles dents

bien: discerner le bien du malrozlišovat dobro od zla

distinguer: distinguer le bien et le malrozezn(áv)at dobro a zlo

choisir: choisir le moindre malvybrat menší zlo

coutume: Une fois n'est pas coutume.Pro jednou nebude zle.

moindre: De deux maux, il faut choisir le moindre.Ze dvou zel je třeba vybrat to nejmenší.

noce: n'être pas à la nocebýt na tom zle, být v tísni

pendre: dire pis que pendre de qqnzle koho pomlouvat