Hlavní obsah

zastavení

Vyskytuje se v

projíždět: projíždět bez zastavenípasser sans s'arrêter

zastavit se: zastavit se pro kohopasser prendre qqn

zastavit: Čas nezastavíš.On ne peut pas arrêter/suspendre le temps.

gage: mettre qqch en gagezastavit co v zastavárně ap.

mise: mise en gagezastavení, dání do zástavy majetku ap.

station: stations de la croixzastavení na křížové cestě

arrêter: arrêter une hémorragiezastavit krvácení

juguler: juguler une épidémiezastavit epidemii

reculer: Il ne recule devant rien.Před ničím se nezastaví.

enrayer: enrayer une grippezastavit chřipku