Hlavní obsah

vystřelit

Vyskytuje se v

blague: vystřelit si z kohofaire une sale blague à qqn

cible: vystřelit na terčtirer à la cible

coup: (vy)střelittirer un coup de fusil

envoyer: vystřelit na kohoenvoyer un coup de fusil à qqn

bateau: napálit koho, vystřelit si z kohohovor. monter un bateau à qqn, mener qqn en bateau

fusée: vystřelit jako raketa rychle odejítpartir comme une fusée

oseille: Chce nás napálit., Chce si z nás vystřelit.lid. Il veut nous la faire à l'oseille.