Hlavní obsah

upozornění

Vyskytuje se v

předem: předem upozornit kohoavertir qqn préalablement

observer: faire observer qqch à qqnupozornit koho na co

falloir: Il faut l'avertir tout de suite.Je potřeba ho hned upozornit.

préalable: sans avis préalablebez předběžného upozornění

public: avis au publicupozornění veřejnosti

gare: sans crier garebez upozornění, bez výstrahy