Hlavní obsah

stanovení

Vyskytuje se v

cena: stanovit cenufixer le prix

daňový: stanovení daňového základutaxation d'office

stanovit: stanovit datum o schůzceprendre date/jour

základ: stanovení daňového základutaxation d'office

indication: sauf indication contrairenení-li stanoveno jinak, až do odvolání

poser: poser un principestanovit zásadu

taxation: taxation d'officestanovení daňového základu

chiffrer: chiffrer le pourcentage de...stanovit procentuální podíl...

fixer: fixer par la loistanovit zákonem

fixer: fixer une datestanovit lhůtu