Hlavní obsah

slovní

Přídavné jméno

  • lexical/-ale , verbal/-ale slovní hříčkacalembour mslovní zásobavocabulaire m, lexique m

Vyskytuje se v

zásoba: slovní zásobavocabulaire , thésaurus

druh: ling. slovní druhy, druhy slovcatégories grammaticales, parties du discours

hříčka: slovní hříčkajeu de mots

pasivní: pasivní slovní zásobavocabulaire passif

ustálený: ling. ustálené slovní spojenílocution figée

zásoba: minimální slovní zásobavocabulaire de base

duel: slovní duelduel oratoire

jeu: jeu de motsslovní hříčka, kalambúr

locution: locution figéeustálený výraz, ustálené slovní spojení

mot: jeu de motsslovní hříčka

vocabulaire: enrichir son vocabulaireobohatit si slovní zásobu

analyse: analyse grammaticaleslovní rozbor