Hlavní obsah

rozdělení

Vyskytuje se v

polovina: rozdělit na polovinydiviser par moitié/en deux moitiés, mezi dvě osoby ap. partager par moitié

rozdělit se: rozdělit se na dvě částise dédoubler

díl: rozdělit na tři díly/stejným dílemdiviser en trois parties/en parties égales

mezi: rozdělit majetek mezi synyrépartir les biens entre ses fils

panovat: Rozděl a panuj!Divise pour régner !

rozdělit: Rozděl a panuj.Divise pour régner.

inégal: partage inégal des biensnerovné rozdělení majetku

part: faire part à deuxrozdělit se

couper: couper un mot et passer à la lignerozdělit slovo a jít na další řádek

répartir: répartir les chargesrozdělit náklady

régner: Diviser pour (mieux) régner.Rozděl a panuj.