Hlavní obsah

réduire [ʀedɥiʀ]

Tranzitivní sloveso

 1. zmenšit fotografii ap.
 2. snížit cenu, rychlost ap., (z)redukovatréduire la vitesse d'un véhiculesnížit rychlost vozidlaréduire ses prétentionssnížit své požadavky
 3. zkrátit text ap.
 4. à qqch (z)redukovat, zjednodušit, rozložit na coréduire à néantzničit, zhatit, zmařitréduire en miettesrozdrobit, rozbít na padrťréduire en bouillierozmačkat na kaširéduire en poudrerozdrtit na prach
 5. qqch přeměnit, (z)měnit v/na co, podmanit si co zemi ap.réduire à l'obéissancepřimět k poslušnosti
 6. en être réduit à faire qqch být nucen dělat co
 7. chem.odkysličit, redukovat
 8. gastr.zahustit vyvřením, (z)redukovat
 9. se réduire zhoustnout, zmenšit objem vařením
 10. se réduire à qqch snížit se, zmenšit se, (z)redukovat se
 11. se réduire en qqch proměnit se, obrátit se v co v popel ap.

Vyskytuje se v

poussière: réduire en poussièrerozdrtit na prach i přen.

poudre: réduire en poudreroztlouci na prach

cendre: mettre/réduire en cendresvypálit, lehnout popelem

dohánět: dohánět koho k zoufalstvíréduire qqn au désespoir

dohnat: dohnat koho k zoufalstvíréduire qqn au désespoir

jízdenka: poloviční/zlevněná jízdenkabillet à demi-tarif/à tarif réduit

minimalizovat: výp. minimalizovat oknoréduire la fenêtre

rozdrtit: rozdrtit na prachréduire en poudre, triturer, pulvériser

ulička: zahnat do slepé uličkyréduire à quia

zoufalství: dohnat koho k zoufalstvíréduire qqn au désespoir

žebrota: přivést na žebroturéduire à la mendicité

moučka: rozemlet co na moučkupulvériser qqch, réduire qqch en poudre

na: rozdrtit na prachréduire en poussière

padrť: rozbít na padrťréduire en miettes, briser en mille morceaux

lehnout: lehnout popelemêtre réduit en cendres