Hlavní obsah

plnit

Vyskytuje se v

plně: plně obsazený hotel ap.complet/-ète

plně: plně zaměstnat koho o práci ap.absorber qqn

plně: plně souhlasitopiner du bonnet

contrat: remplir son contrat(s)plnit smlouvu

esprit: n'avoir pas tous ses espritsnebýt plně při smyslech

sens: abonder dans le sens de qqnplně souhlasit s kým, dávat komu plně za pravdu

disposition: Je suis à votre entière disposition.Jsem vám plně k dispozici.

destination: remplir sa destination(na)plnit své poslání