Hlavní obsah

oznámit

Vyskytuje se v

veřejně: veřejně oznámit zákonpublier

quiconque: sans en faire part à quiconqueaniž to komukoliv oznámil

annoncer: annoncer à qqn une bonne nouvelleoznámit komu dobrou zprávu

apprendre: apprendre une nouvelle à qqnoznámit komu novinu

porter: porter qqch à la connaissance de qqndát komu na vědomí co, oznámit komu co