Hlavní obsah

omezení

Vyskytuje se v

omezený: společnost s ručením omezeným s.r.o.société à responsabilité limitée S.A.R.L.

ručení: společnost s ručením omezenýmsociété à responsabilité limitée S. A. R. L.

společnost: společnost s ručením omezeným s.r.o.société à responsabilité limitée S.A.R.L.

výkonnost: omezená výkonnostcapacité limitée de rendement