Hlavní obsah

nasednout

Dokonavé sloveso

  1. (do dopravního prostředku) do čeho monter dans qqch
  2. (na koně ap.) na co monter à qqch
  3. přen.(dosednout na povrch) se poserpřen.(přistát) atterrir

Vyskytuje se v

dans: nasednout do autamonter dans une voiture

en: nasednout do automobilumonter en voiture