Hlavní obsah

moitié [mwatje]

Příslovce

  1. à moitié z poloviny, napůl, zpolaà moitié prixza poloviční cenu
  2. moitié... moitié... napůl..., napůl...
  3. moitié-moitié půl na půl, fifty-fifty, rovným dílem

Vyskytuje se v

mort: polomrtvýà moitié mort

vide: poloprázdnýà moitié vide

de: polovina částkymoitié d'une somme

pourri: nahnilé ovocefruits à moitié pourris

faute: Viny vyznání, poloviční odpuštění.Faute avouée est à moitié pardonnée.

poloviční: za poloviční cenuà moitié prix

polovina: rozdělit na polovinydiviser par moitié/en deux moitiés, mezi dvě osoby ap. partager par moitié

půlka: půlka kuřetemoitié d'un poulet

makový: ani takový, ani makovými-figue mi-raisin, moitié farine et moitié son, entre le zist et le zest

moitié: za poloviční cenuà moitié prix