Hlavní obsah

en face

Vyskytuje se v

strana: na protější straně naprotien face, en regard

naproti: Nádraží je hned naproti.La gare est juste en face.

přímo: (po)dívat se komu přímo do očíregarder qqn bien en face

regarder: regarder qqn bien en face(po)dívat se komu přímo do očí

face: regarder la mort en facedívat se smrti přímo do tváře

face: en facezpředu, do tváře, do očí

face: en face deqqch (na)proti, vůči čemu