Hlavní obsah

en face

Vyskytuje se v

strana: na protější straně naprotien face, en regard

naproti: Nádraží je hned naproti.La gare est juste en face.

přímo: (po)dívat se komu přímo do očíregarder qqn bien en face

regarder: (po)dívat se komu přímo do očíregarder qqn bien en face

face: dívat se smrti přímo do tvářeregarder la mort en face