Hlavní obsah

chybět

Nedokonavé sloveso

  1. (nebýt přítomen) manquer, être absent/-enteKdo chybí? ve školeQui manque ?, Qui est absent ?, Y a-t-il des absents ?
  2. (nedostávat se) manquer, faire défaut
  3. (postrádat) manquerNechybí vám nic?Vous ne manquez rien ?Chybíš mi.Tu me manques.