Hlavní obsah

autorisation [ɔtɔʀizasjɔ̃]

Vyskytuje se v

chasse: hon bez povoleníchasse sans autorisation

retirer: odebrat komu povoleníretirer une autorisation à qqn

inkaso: svolení k inkasuautorisation de prélèvement

zvláštní: zvláštní povoleníautorisation spéciale

živnostenský: živnostenský listautorisation d'exercer une activité indépendante

autorisation: stavební povoleníautorisation de bâtir