Hlavní obsah

číslo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (číslice) nombre m, chiffre mtelefonní číslonuméro m de téléphonepoštovní směrovací číslocode m postal
  2. (časopisu ap.) numéro m
  3. (část programu) acte m
  4. (velikost zboží) taille f, mesure fčíslo botpointure f
  5. (gramatická kategorie) nombre mjednotné/množné číslosingulier m/pluriel m

Vyskytuje se v

jednotný: jednotné číslosingulár singulier

množný: množné číslopluriel

abstraktní: mat. abstraktní číslonombre abstrait

cirkusový: cirkusové číslonuméro de cirque

imaginární: mat. imaginární číslonombre imaginaire

iracionální: mat. iracionální číslonombre irrationnel

kardinální: mat. kardinální číslonombre cardinal

kladný: kladné číslonombre positif

kombinační: mat. kombinační číslonombre de combinaison

komplexní: komplexní číslonombre complexe

lichý: mat. liché číslonuméro impair

poštovní: poštovní směrovací číslocode postal

povýšit: mat. povýšit číslo na druhouélever un nombre à la seconde puissance

racionální: mat. racionální číslonombre rationnel

reálný: mat. reálné číslonombre réel

směrovací: poštovní směrovací číslocode postal

strana: strana ulice s lichými čísly domůcôté impair d'une rue

záporný: mat. záporné číslonombre négatif

astronomický: astronomická číslachiffres astronomiques

bydlet: bydlet ve Francii/v Paříži/v Renanově ulici číslo 14vivre/habiter en France/à Paris/(au) 14/ rue E. Renan

desetinný: mat. desetinné číslonombre décimal

splést si: Promiňte, spletl jsem si číslo.Excusez-moi, je me suis trompé de numéro.

telefonní: telefonní číslo/kartanuméro/carte de téléphone

atomique: atomové číslonombre atomique

binaire: binární číslonombre binaire

cinquante: bydlet na ulici... (číslo) padesáthabiter (au) 50, rue de...

cirque: cirkusové číslonuméro de cirque

complexe: komplexní číslomat. nombre complexe

divisible: dělitelné číslomat. nombre divisible

extraction: odmocnění číslaextraction de la racine d'un nombre

extraire: oddvojmocňovat čísloextraire la racine carrée d'un nombre

fractionnaire: číslo smíšenénombre fractionnaire

impair: strana ulice s lichými čísly domůcôté impair d'une rue

négatif: záporné číslonombre négatif

opposé: opačná číslanombres opposés

parfait: dokonalé číslonombre parfait

postal: poštovní směrovací číslocode postal

quotient: volební číslo pro zvolení poslancequotient électoral

rationnel: racionální číslonombre rationnel

réel: reálná číslamat. nombres réels

rond: zaokrouhlené číslonombre rond

singulier: jednotné číslo, singulárnombre singulier, le singulier

composer: vytočit telefonní číslocomposer un numéro de téléphone

conservation: přenositelnost (telefonního) číslaconservation du numéro

former: vytočit telefonní čísloformer un numéro de téléphone

nombre: shoda v rodě a čísleaccord en genre et en nombre

liste: = odmítnout uvést své telefonní číslo v seznamuêtre sur (la) liste rouge

numéro: vytáhnout si šťastné čísloavoir tiré le bon numéro

číslo: telefonní číslonuméro de téléphone