Hlavní obsah

číslo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (číslice) nombre m, chiffre mtelefonní číslonuméro m de téléphonepoštovní směrovací číslocode m postal
  2. (časopisu ap.) numéro m
  3. (část programu) acte m
  4. (velikost zboží) taille f, mesure fčíslo botpointure f
  5. (gramatická kategorie) nombre mjednotné/množné číslosingulier m/pluriel m

Vyskytuje se v

jednotný: jednotné číslosingulár singulier

množný: množné číslopluriel

abstraktní: mat. abstraktní číslonombre abstrait

cirkusový: cirkusové číslonuméro de cirque

imaginární: mat. imaginární číslonombre imaginaire

iracionální: mat. iracionální číslonombre irrationnel

kardinální: mat. kardinální číslonombre cardinal

kladný: kladné číslonombre positif

kombinační: mat. kombinační číslonombre de combinaison

komplexní: komplexní číslonombre complexe

lichý: mat. liché číslonuméro impair

množný: ling. v množném čísleau pluriel

poštovní: poštovní směrovací číslocode postal

povýšit: mat. povýšit číslo na druhouélever un nombre à la seconde puissance

racionální: mat. racionální číslonombre rationnel

reálný: mat. reálné číslonombre réel

směrovací: poštovní směrovací číslocode postal

strana: strana ulice s lichými čísly domůcôté impair d'une rue

záporný: mat. záporné číslonombre négatif

astronomický: astronomická číslachiffres astronomiques

bydlet: bydlet ve Francii/v Paříži/v Renanově ulici číslo 14vivre/habiter en France/à Paris/(au) 14/ rue E. Renan

desetinný: mat. desetinné číslonombre décimal

splést si: Promiňte, spletl jsem si číslo.Excusez-moi, je me suis trompé de numéro.

telefonní: telefonní číslo/kartanuméro/carte de téléphone

atomique: nombre atomiqueatomové číslo

binaire: nombre binairebinární číslo

cinquante: habiter (au) 50, rue de...bydlet na ulici... (číslo) padesát

cirque: numéro de cirquecirkusové číslo

complexe: mat. nombre complexekomplexní číslo

divisible: mat. nombre divisibledělitelné číslo

extraction: extraction de la racine d'un nombreodmocnění čísla

extraire: extraire la racine carrée d'un nombreoddvojmocňovat číslo

fractionnaire: nombre fractionnairečíslo smíšené

impair: côté impair d'une ruestrana ulice s lichými čísly domů

négatif: nombre négatifzáporné číslo

opposé: nombres opposésopačná čísla

parfait: nombre parfaitdokonalé číslo

postal: code postalpoštovní směrovací číslo

quotient: quotient électoralvolební číslo pro zvolení poslance

rationnel: nombre rationnelracionální číslo

réel: mat. nombres réelsreálná čísla

rond: nombre rondzaokrouhlené číslo

singulier: nombre singulier, le singulierjednotné číslo, singulár

composer: composer un numéro de téléphonevytočit telefonní číslo

conservation: conservation du numéropřenositelnost (telefonního) čísla

former: former un numéro de téléphonevytočit telefonní číslo

nombre: accord en genre et en nombreshoda v rodě a čísle

liste: être sur (la) liste rouge= odmítnout uvést své telefonní číslo v seznamu

numéro: avoir tiré le bon numérovytáhnout si šťastné číslo