Hlavní obsah

úzký

Přídavné jméno

  1. (malý na šířku) étroit/-oite
  2. (těsně svírající) étroit/-oite(těsný) serré/-ée
  3. (mající omezený rozsah) étroit/-oite, restreint/-einte, limité/-éeužší smysl slovasens m restreint d'un mot
  4. (omezený na určitý okruh) étroit/-oite, restreint/-einte
  5. (vzájemně blízký) étroit/-oite, intimeúzká spolupráceétroite collaboration f

Vyskytuje se v

kontakt: zůstat v úzkém kontakturester en liaison étroite

obzor: mít malý/úzký obzoravoir l'esprit borné

okruh: úzký okruh zájemcůcercle restreint de personnes intéressées

smysl: širší/užší smysl slovasens large/restreint d'un mot

užší: užší výběrprésélection