Hlavní obsah

vyloučit

Dokonavé sloveso

  1. (z účasti ap.) koho exclude(z organizace, školy ap.) expel sb from sthBrE (ze školy) send down(diskvalifikovat) disqualify(z hřiště) rule off, send off(dočasně zbavit funkce) suspend(z přístupu ap.) shut sb out of sthByla vyloučena z univerzity.She was expelled from university.sport. vyloučit ze hry(fotbalistu) send off, (v hokeji) send sb to the penalty box, rule sb off the ice, award a penalty to sb
  2. (odstranit) eliminate, remove
  3. (možnost něčeho) co exclude, rule out sthTo nelze vyloučit.It can't be ruled out/excluded.To je vyloučeno! zamítnutíNo way!, That's out of the question!, That's impossible!
  4. (odvést z organismu) excrete, discharge(vypudit) egest

Vyskytuje se v

vyloučit: sport. vyloučit ze hryfotbalistu send off, v hokeji send sb to the penalty box, rule sb off the ice, award a penalty to sb