Hlavní obsah

svěřenecký

Přídavné jméno

  • ward(ship)(k majetku ap.) trust

Vyskytuje se v

account: trust(ee) account, savings account trustsvěřenecký účet

deed: trust/title deed(s)svěřenecká/nabývací listina

escrow: escrow accountsvěřenecký účet k vázání platby do předání zboží ap.

trust: trust deedsvěřenecká listina

trust: trust territoryporučenské/svěřenecké území spravované jiným státem ap.