Hlavní obsah

stěží

Vyskytuje se v

hard-pressed: jen stěží dokázat co, mít co dělat, aby, mít problémy udělat cobe hard-pressed to do sth

pressed: jen stěží zvládnout/dokázat/stihnout cobe hard pressed to do sth

could: Jen stěží mohl jít.He could barely walk.