Hlavní obsah

stěží

Vyskytuje se v

hard-pressed: be hard-pressed to do sthjen stěží dokázat co, mít co dělat, aby, mít problémy udělat co

pressed: be hard pressed to do sthjen stěží zvládnout/dokázat/stihnout co

could: He could barely walk.Jen stěží mohl jít.