Hlavní obsah

spread [spred]

Vyskytuje se v

spread over: rozložit co na dlouhé období ap.spread sth over

wildfire: šířit se rychlostí blesku/jako lavinaspread like wildfire

load: rozložit zatíženíspread the load

middle-aged: pneumatika, bříško, pupík staršího člověkamiddle-aged spread

blud: šířit bludyspread fallacies

máslo: namazat co máslemspread butter on sth, butter sth

lavinovitě: lavinovitě se (roz)šířit zpráva ap.spread like wildfire

mazat: mazat co máslemspread sth with butter, spread butter on sth, butter sth

rozšířit: rozšířit infekcispread infection

ruka: rozpřáhnout rucespread (out) one's arms

šířit: šířit lžispread lies

zamezit: zamezit šíření nemociprevent the spread of the disease

zastavit: zastavit šíření čehostop/check/curb the spread of sth

tříštit: příliš tříštit své sílyspread osf too thin

spread: sth rozprostřít, rozložit, rozvinout (se) cospread (out)