Hlavní obsah

speech therapy

Nechtěli jste hledat:

spěchhurry, haste, rush

sendream

stohundred

sprchashower

slechear

speciálspecial, charter aircraft

specialistaspecialist , expert

specialitaspeciality/ specialty

specializacespecialization, special(i)ty, specialism

specializovanýspecialized

specializovat sespecialize , major

speciálníspecial, especial, peculiar

specifickýspecific, distinctive

specifičnostspecificity, particularity

specifikacespecification, particularization